505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

magdalena F. zagrodzka

Dyrektor Operacyjny i HR

 

Absolwentka pięcioletnich stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Psychologia Biznesu oraz Psychologia Ogólna. 

Magdalena F. Zagrodzka

Dyrektor operacyjny i HR

Magdalena F. Zagrodzka jest absolwentka pięcioletnich stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Psychologia Biznesu oraz Psychologia Ogólna

Jej praca magisterska wygrała w konkursie na najciekawszy  projekt naukowy w rekrutacji na studia doktoranckie w PAN.

Skończyła również studia podyplomowe na kierunku Negocjacje i Mediacje.

Od najmłodszych lat jej pasją są konie. Jest hipoterapeuta oraz dyplomowanym fizjoterapeutą koni, w tej chwili już tylko hobbystycznie, ale przez ostatnie 7 lat było to jej głowne zajęcie. 

Pin It on Pinterest

Share This