505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Akademia Quadia

akademia quadia

Przekazujemy naszą #wiedzę pacjentom lekarzom i całemu środowisku medycznemu. Dzielimy się #wiedzą, która poprawia jakość naszego życia.

Kurs podstawowy diagnostyki raka stercza w MR dla urologów

Zapraszamy do wzięcia udziału w specjalistycznym kursie z zakresu diagnostyki nowotworów gruczołu krokowego metodą multimparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI). 

Szkolenia odbywają się w pracowni Quadia w Piasecznie w formule doctor-to-doctor w grupach do 5 lekarzy i prowadzone są przez dr n. med Magdalenę Zagrodzką i innych lekarzy z zespołu Quadia.

Cele szkoleniowe:

  1. Znajomość techniki badania mpMR oraz jej ograniczeń.
  2. Umiejętność oceny jakości i wartości diagnostycznej badania mpMR.
  3. Samodzielność w ocenie badania mpMR stercza w podstawowym zakresie.
  4. Samodzielna analiza i ocena PI-RADS ponad 100 badań mpMR stercza.

Program szkolenia:

9.00 – 9:15 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne

9.15 – 9:30 Podstawowe zagadnienia techniki mpMR oraz dotyczące jej wytyczne PI-RADS 2.1

9.30 – 10:30 Obrazowanie mpMR w diagnostyce raka stercza – omówienie wybranych przypadków klinicznych oraz aplikacji klinicznych do ich analizy (Syngo.via)

10.30 – 13:00 Część praktyczna cz. I – samodzielna ocena przypadków klinicznych (50 szt.) z materiału pracowni*

13.00 – 14:00 Przerwa

14.00 – 16:00 Część praktyczna cz. II – samodzielna ocena przypadków klinicznych (około 100 przypadków) z materiału pracowni

16.00 – 19:00 Omówienie oraz sprawdzenie ocenionych samodzielnie 50/100 przypadków

19.00 – Podsumowanie kluczowych zagadnień mpMRI i zakończenie kursu

Dr n. med. Magdalena Zagrodzka – lekarz radiolog, specjalizuje się w diagnostyce onkologicznej schorzeń urologicznych oraz kardiologicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pełnego wachlarza badań radiologicznych, na poziomie eksperckim zajmując się badaniami wysokospecjalistycznymi, takimi jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa, w szczególności diagnostyką uroonkologiczną i nieinwazyjną diagnostyką układu krążenia.

Od lat prowadzi szkolenia dla lekarzy w formie wykładów, warsztatów, cykli artykułów w czasopismach fachowych.  Jest redaktorem działu „Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny” w Przeglądzie Urologicznym.

— 

Kurs zaawansowany diagnostyki raka stercza w MR dla urologów

Zapraszamy do wzięcia udziału w specjalistycznym kursie z zakresu diagnostyki nowotworów gruczołu krokowego metodą multimparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI). 

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy urologów mających już doświadczenie w analizie obrazów MR. 

Szkolenie odbywa się w sali wykładowej Akademii Siemens-Healthineers w Warszawie w grupie do 30 lekarzy i prowadzone są przez zespół lekarzy radiologów i urologów. Lekarze mają do dyspozycji 15 profesjonalnych radiologicznych stacji opisowych, na których mogą analizować przygotowane trudne przypadki kliniczne. 

Cele szkoleniowe:

  1. Znajomość techniki badania mpMR oraz jej ograniczeń na poziomie zaawansowanym.
  2. Umiejętność oceny jakości i wartości diagnostycznej badania mpMR.
  3. Samodzielność w ocenie badania mpMR stercza.
  4. Samodzielna analiza i ocena 50 badań mpMR stercza. Na potrzeby kursu wybrane zostały trudne przypadki kliniczne.
  5. Weryfikacja wyników badań mpMRI stercza z wynikami histopatologicznymi.
  6. Przedstawienie zaawansowanych technik MR w uro-onkologii: MR całego ciała, MR pęcherza moczowego (VI-RADS), MR całego ciała „bone-scan” w stagingu raka stercza, biopsja in-bore pod kontrolą MR.

Program szkolenia:

9:00 – 9:15 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne

9:15 – 9:25 mpMRI w teorii i praktyce Repetitio mater studiorum est – czyli co już wiemy o mpMRI gruczołu krokowego

9:25 – 10:00 Technika badania mpMRI oraz zasady PI-RADS

10:00 – 10:30 Wspólna analiza 10 przypadków

10:30 – 10:45 Przerwa  

10:45 – 11:45 Praca przy konsoli i samodzielna ocena do 25 trudnych przypadków klinicznych

11:45 – 13:00 Omówienie i analiza przypadków klinicznych z lekarzem radiologiem i urologiem (korelacja z wynikiem hist-pat i postępowania klinicznego)

13.00 – 14:00 Przerwa na lunch

14:00 – 15:00 Praca przy konsoli i samodzielna ocena do 25 trudnych przypadków klinicznych

 15:00 – 16:15 Omówienie i analiza przypadków klinicznych z lekarzem radiologiem i urologiem (korelacja z wynikiem hist-pat i postępowania klinicznego)

16:15 – 16:30 Przerwa

16:30 – 17:30 Zaawansowane techniki diagnostyczne w urologii i ich zastosowanie kliniczne (MR całego ciała w stagingu raka prostaty, badanie MR pęcherza moczowego VIRADS oraz Biopsja in-bore stercza pod kontrolą MR)  

17:30 – 18:00 Podsumowanie szkolenia – MR w urologii w pigułce

Dr n. med. Magdalena Zagrodzka – lekarz radiolog, specjalizuje się w diagnostyce onkologicznej schorzeń urologicznych oraz kardiologicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pełnego wachlarza badań radiologicznych, na poziomie eksperckim zajmując się badaniami wysokospecjalistycznymi, takimi jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa, w szczególności diagnostyką uroonkologiczną i nieinwazyjną diagnostyką układu krążenia.

Od lat prowadzi szkolenia dla lekarzy w formie wykładów, warsztatów, cykli artykułów w czasopismach fachowych.  Jest redaktorem działu „Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny” w Przeglądzie Urologicznym.

lek. med. Michał Kozub – lekarz radiolog specjalizujący się w diagnostyce onkologicznej, wieloletni asystent Wydziału Lekarskiego WUM.

dr n. med. Mieszko Kozikowski – lekarz urolog, FEBU

lek. med. Mateusz Mokrzyś – lekarz urolog, FEBU

lek. med. Franciszek Rzymkowski – lekarz radiolog w trakcie specjalizacji

Quadia-szkolenia-dla-urologow

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny:

22 256 66 66

lub o wysłanie zapytania drogą mailową na adres

[email protected]

Pin It on Pinterest

Share This