505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Robotyczna biopsja prostaty pod kontrolą MR

Robotyczna biopsja prostaty wykonywana pod kontrolą rezonansu magnetycznego (biopsja in-bore) jest precyzyjną metodą diagnostyki raka gruczołu krokowego

UMÓW BADANIE
Lista badań i cennik
Quadia - pracownia przyjazna pacjentom

Robotyczna biopsja prostaty wykonywana pod kontrolą MR, nazywana również biopsją in-bore (od angielskiego „in-bore” co oznacza biopsję wykonywaną w gantrze aparatu) jest jedną z najdokładniejszych metod umożliwiających lekarzom skuteczną diagnostykę nowotworów stercza.

Quadia jest ośrodkiem referencyjnym w zakresie wykonywania biopsji in-bore dla wielu lekarzy urologów i ośrodków klinicznych w całej Polsce. Zabieg jest również zalecany w trudnych przypadkach klinicznych, w których wynik biopsji okazał się negatywny, natomiast w obrazie rezonansu widzimy podejrzane, potencjalnie nowotworowe ognisko.

Procedura biopsji wykonywana jest w pomieszczeniu rezonansu magnetycznego. Za pomocą specjalnego robota sterowanego przy wykorzystaniu obrazów MR można precyzyjnie ustawić igłę biopsyjną, co zdecydowanie ułatwia pobranie wycinka z podejrzanej zmiany.

Zabieg pobrania wycinków trwa około 40 minut. Pacjent kładzie się na stole MR na brzuchu. Technik pozycjonuje pacjenta a lekarz w tym czasie wykonuje badanie DRE (przezodbytnicze badanie palpacyjne) oraz umieszcza prowadnicę igły w odbycie pacjenta. Następnie wykonywane jest badanie MR, w którym uwidaczniane są podejrzane zmiany do biopsji.

Lekarze planują zabieg i ustawiają ramię robota tak, aby prowadnica igły była jak najdokładniej nakierowana na podejrzany obszar. Następnie nadzorujący badanie lekarz wchodzi do pomieszczenia rezonansu i wykonuje nakłucie.

Pobrane wycinki wysyłane są do badania histopatologicznego, którego wynik Pacjent otrzymuje w przeciągu około 14 dni.

Wskazania do biopsji

Diagnostyka raka gruczołu krokowego

Wykonanie robotycznej biopsji gruczołu krokowego jest wskazane u osób z podejrzeniem nowotworu tego gruczołu na podstawie wywiadu klinicznego oraz badań, z których wynika:

– podwyższone PSA

– podejrzana zmiana w gruczole krokowym w badaniu DRE (przezodbytnicze badanie prostaty)

– podejrzana zmiana na podstawie badania USG

– zmiana ogniskowa w badaniu rezonansu magnetycznego – PIRADS 3, 4 lub 5

U pacjentów z ujemnym wynikiem biopsji mappingowej lub fuzyjnej z podejrzeniem aktywnego procesu nowotworowego

Pacjenci z podejrzeniem aktywnego procesu nowotworowego tj. ze zmianą ogniskową w gruczole krokowym widoczną na obrazach MR (PIRADS 3, 4 lub 5), USG i/lub z podwyższonym PSA, u których wykonano biopsję mappingową lub fuzyjną i dała ona wynik ujemny. 

Mała zmiana w lokalizacji mogącej stwarzać trudności w wykonaniu biopsji mappingowej lub fuzyjnej

Ze względu na wysoką dokładność obrazowania MR i możliwości precyzyjnego nakierowania igły na podejrzaną zmianę do robotycznej biopsji pod kontrolą MR można zakwalifikować pacjentów z niewielką zmianą ogniskową w obrębie gruczołu krokowego znajdującą się w lokalizacji mogącej stwarzać trudności w wykonaniu biopsji mappingowej lub fuzyjnej

Cena badania

Robotyczna biopsja pod kontrolą MR jest procedurą wysoko-specjalistyczną wymagającą zaangażowania zespołu składającego się z lekarza radiologa, urologa, technika oraz pielęgniarki.

Biopsja gruczołu krokowego

Cena
Robotyczna biopsja gruczołu krokowego pod kontrolą MR 4 200 zł

 

przygotowanie do biopsji

Przeczytaj dokładnie poniższe instrukcje dotyczące odpowiedniego przygotowania się do biopsji.

Przed badaniem

Dieta lekkostrawna 2-3 dni przed biopsją.

Przyjmuj płyny niegazowane normalnie (zazwyczaj do 2,5l na dobę)

WAŻNE! Jeżeli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe, skonsultuj z lekarzem prowadzącym ich odstawienie na 4-10 dni przed zabiegiem.

Ustal z lekarzem prowadzącym zamianę ich na zastrzyki. Decyzję o odstawieniu leków zawsze podejmuje lekarz prowadzący (POZ, lekarz medycyny rodzinnej, kardiolog).

Wykonaj badania APTT i INR z krwi. Wynik badania nie może być starszy niż 14 dni (w dniu zabiegu). 

Jeżeli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe badania APTT i INR należy wykonać w dniu poprzedzającym zabieg.

?

w dniu badania

Przed badaniem nie należy jeść przez min 3h.

Dobrze się nawodnij. Pij tylko wodę niegazowaną.

Zalecane jest wypróżnienie w dniu badania. Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających ani wykonywania lewatywy.

 

?

W centrum quadia

 Dokument tożsamości (dowód osobisty, karta pobytu, e-tożsamość lub paszport) jest bezwzględnie wymagany.

Przed badaniem zostanie podany antybiotyk w formie wlewu dożylnego.

Poinformuj pracownika Quadia jeżeli masz alergię na jakiekolwiek leki.

Niezbędne drobne przedmioty takie portfel, telefon, kluczyki i karty kredytowe będziesz mógł zostawić w zamykanej szafce w pracowni.

 

najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Robotycznej biopsji prostaty wykonywanej pod kontrolą MR

Czym różni się robotyczna biopsja prostaty pod kontrolą MR od innych rodzajów biopsji gruczołu krokowego?

Podstawową różnicą jest to, że robotyczna biopsja prostaty wykonywana jest w pomieszczeniu MR i planowana jest bezpośrednio na obrazach uzyskanych z aparatu. Pacjent układany jest na stole MR do badania i w tej samej pozycji wykonywana jest biopsja stercza. Umożliwia to precyzyjne pobranie wycinków z podejrzanej zmiany. Co więcej w trakcie zabiegu wykonuje się serię obrazów MR, których celem jest kontrola lokalizacji, z której pobrany zostanie wycinek.

Dodatkowo za pomocą specjalnego robota jesteśmy w stanie precyzyjnie ustawić prowadnicę igły i nacelować ją na podejrzaną zmianę bezpośrednio zaznaczając ją na obrazach uzyskanych z aparatu MR.

W tradycyjnej biopsji mappingowej wykorzystuje się jedynie obraz USG, natomiast w biopsji fuzyjnej wykorzystuje się obraz MR uzyskany wcześniej podczas badania, na który nakłada się obraz USG uzyskany podczas zabiegu. 

Dodatkowo w przebiegu biopsji robotycznej pobiera się mniej wycinków do badania histopatologicznego (1-2 wycinki na każdą podejrzaną zmianę) niż w przypadku pozostałych metod. Dzięki temu metoda ta jest bardziej przyjazna dla pacjenta.

Robotyczna biopsja prostaty wykonywana jest przezodbytniczo.

 

Czy robotyczna biopsja prostaty pod kontrolą MR jest bezpieczna?

 

Robotyczna biopsja prostaty wykonywana pod kontrolą MR jest procedurą bezpieczną. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku innych inwazyjnych procedur medycznych, istnieje ryzyko wystąpienia powikłań po zabiegu.

DAJĄCE SIĘ PRZEWIDZIEĆ NASTĘPSTWA ZABIEGU: dyskomfort w miejscu pobrania wycinków, dolegliwości bólowe w okolicach odbytu, hematuria (krwiomocz), hematospermia (obecność krwi w nasieniu), krwawienie z odbytu, krew w stolcu.

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ: Żaden lekarz nie jest w stanie zagwarantować całkowitego braku ryzyka związanego z zabiegiem. Powikłania związane z tym zabiegiem mogą między innymi polegać na:

  • dyskomfort w miejscu pobrania wycinków, dolegliwości bólowe w okolicach odbytu, hematuria (krwiomocz), hematospermia (obecność krwi w nasieniu), krwawienie z odbytu, krew w stolcu.
  • gorączka
  • zakażenie układu moczowego
  • zakażenie uogólnione (urosepsa)

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zakażenia po zabiegu, pacjenci otrzymują przed biopsją (w dniu zabiegu) antybiotyk w formie dożylnego wlewu.

kompendium wiedzy

Przekazujemy naszą #wiedzę pacjentom lekarzom i całemu środowisku medycznemu. Dzielimy się #wiedzą, która poprawia jakości naszego życia.

Pin It on Pinterest

Share This