505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

10 maja 2024 odbyła się pierwsza edycja kursu „Zastosowanie technik obrazowania całego ciała WB-MRI ONCO-RADS, PET-CT oraz PET-MRI w praktyce klinicznej”. Szkolenie odbyło się w nowoczesnej sali wykładowej Akademii Siemensa.  W kursie udział wzięło 25 lekarzy urologów, onkologów, radioterapeutów i radiologów.

Nowoczesne techniki obrazowania całego ciała, takie jak rezonans magnetyczny całego ciała czy PET-CT stały się metodami z wyboru w diagnostyce i prowadzeniu leczenia w wielu chorobach onkologicznych. W ostatnich latach pacjenci onkologiczni zyskali również dostęp do nowoczesnego obrazowania PET-MR, która łączy zalety tych dwóch badań – wysoką czułość i swoistość kamery PET i wysoką rozdzielczość anatomiczną skanera MR.

Coraz większa dostępność do takiej wyspecjalizowanej diagnostyki spowodowała, że lekarze klinicyści potrzebują wiedzy i doświadczenia w analizowaniu i interpretowaniu wyników takich badań. Kurs ten ma na celu zapoznanie lekarzy klinicystów z najnowszą, praktyczną wiedzą dotyczącą wykorzystania tych metod diagnostycznych w diagnostyce i prowadzeniu pacjentów onkologicznych.

Kurs poprowadzony został w formie warsztatów i składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Wykłady prowadzone były przez doświadczonych radiologów (dr n. med. Magdalenę Zagrodzką, lek. med. Zuzannę Aleksander Markuszewską, lek. med. Michała Kozuba, lek. med. Wojciecha Samsela) z Pracowni Rezonansu Quadia w Piasecznie oraz przez lekarza specjalistę medycyny nuklearnej (dr n. med. Małgorzatę Mojsak) z Pracowni PET-MR Białostockiego Uniwersytetu Medycznego.

WB-MRI w standardzie ONCO-RADS

MR całego ciała, w odróżnieniu od dedykowanych badań narządowych, jest badaniem holistycznym, podczas którego skanuje się całe ciało pacjenta (od czubka głowy do połowy ud). Nowe i odpowiednio skonfigurowane aparaty MR są w stanie wykonać dobrej jakości badanie MR całego ciała w czasie około 55 minut, a opublikowany w 2021 roku standard ONCO-RADS pomógł ustrukturyzować i doprecyzować protokół wykonania badania oraz standard opisu. Dzięki tym zmianom, MR całego ciała stało się doskonałym narzędziem w profilaktyce i diagnostyce chorób onkologicznych.

W przypadku diagnostyki onkologicznej WB-MRI może być wykorzystywane do poszukiwania nowotworu o nieznanym punkcie wyjścia, oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej (określenie cechy T, N oraz M) a także do monitorowania efektów leczenia. Badanie charakteryzuje się wysoką swoistością oraz czułością oraz, co również jest bardzo istotne, nie naraża pacjenta na promieniowanie jonizujące. W Polsce np. NFZ rekomenduje wykonanie m.in. badania WB-MR przed planowaną robotyczną resekcją gruczołu krokowego. Badanie WB-MR wykorzystuje się również do diagnostyki chorób zapalnych i autoimmunologicznych oraz do monitorowania pacjentów o podwyższonym ryzyku choroby nowotworowej (np. z zespołem Li-Fraumeni)

PET-MRI

PET-MRI to najnowsza metoda diagnostyki obrazowej, w której kamera PET została zintegrowana ze skanerem MR. Dzięki temu badanie zachowało wszelkie korzyści wynikające ze stosowania tych samych radioznaczników do identyfikacji obszarów podejrzanych o chorobę co PET-CT ale zyskało większą dokładność i szczegółowość obrazu anatomicznego dzięki fuzji z uzyskanymi obrazami z MR. ). W badaniu wykorzystuje się radioznaczniki, będących najczęściej analogami różnych substancji chemicznych występujących naturalnie w naszym organizmie, dzięki czemu możliwe jest zobrazowanie ich fizjologicznego i patologicznego rozkładu w ciele. Do najpopularniejszych radioznaczników należy 18F-FDG (fluorodeoksyglukoza), 69Ga-PSMA (prostate-specific membrane antigen), 18F-Choline i wiele innych.

Dziękujemy wszystkim wykładowcom, uczestnikom, organizatorom kursu oraz Akademii Siemensa. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas szkolenia przełoży się na usprawnienie procesu diagnostycznego pacjentów w praktyce klinicznej lekarzy klinicystów.

Kolejna edycja kursu planowana jest w listopadzie 2024 roku. Zapisy na kurs prowadzone są przez stronę Akademii Siemens Healthineers Akademia Siemens Healthineers – Siemens Healthineers Polska (siemens-healthineers.com).

Pin It on Pinterest

Share This