505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Przypadek 14 – Przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego rozpoznane w badaniu MR

 

Młoda pacjentka sześć miesięcy temu trafiła na izbę przyjęć szpitala uskarżając się na ostre bóle w prawym dolnym podbrzuszu. Zalecona konsultacja chirurgiczna oraz badanie USG wykonane w trybie ostro-dyżurowym nie potwierdziły ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.

Pacjentka po wypisaniu ze szpitala przez kilka miesięcy zgłaszała nawracające bóle tej okolicy. W tym czasie, w trakcie pogłębionej diagnostyki, pacjentce wykonano dodatkowo 3 badania USG, badania laboratoryjne oraz tomografię komputerową, które nie wykazały patologii.

Pacjentka zgłosiła się do naszej pracowni na badanie rezonansem magnetycznym jamy brzusznej i miednicy mniejszej. W badaniu MR potwierdzono cechy przewlekłego zapalenia wyrostka robaczkowego oraz atypowe ułożenie pętli jelitowych sugerujących zrosty w tej okolicy.

Wynik badania MR

Wyrostek robaczkowy 5 mm średnicy, w przyleganiu do pętli jelita cienkiego biegnie od kątnicy ku tyłowi i górze; zwracają uwagę pogrubiałe ściany wyrostka z cechami restrykcji dyfuzji oraz niewielka ilość treści płynowej z możliwą domieszką krwi w jego świetle; wokół wyrostka tkanka tłuszczowa bez cech aktywnego procesu zapalnego jedynie śladowa ilość wolnego płynu wokół rogu prawego macicy wzdłuż więzadła szerokiego.

Po badaniu zdecydowano o wykonaniu laparotomii, która potwierdziła rozpoznane postawione w badaniu MR –  przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego oraz liczne zrosty „oklejające” kątnicę i wyrostek robaczkowy. Po leczeniu chirurgicznym i krótkim okresie rekonwalescencji dolegliwości bólowe ustąpiły.

Ryc. 1. Sekwencje w obrazach T1 i T2 zależnych oraz DWI w płaszczyźnie osiowej. Pogrubiałe ściany wyrostka z cechami restrykcji dyfuzji oraz niewielka ilość treści płynowej z możliwą domieszką krwi w jego świetle.

Wnioski
– kątnica schodzi nisko do dna miednicy małej w okolicę kanału pachwinowego
– zaznaczone ściany wyrostka robaczkowego z niewielką ilością treści płynowej w jego świetle o sygnale sugerującym obecność methemoglobiny;
– bez cech aktywnego zapalenia tkanki tłuszczowej wokół wyrostka oraz bez limfadenopatii;
– zmiany pozapalne

Pin It on Pinterest

Share This