505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Każdy kto przebył objawowo infekcję Covid-19 wie jak dramatyczne potrafią być jej objawy. Niestety problem dla sporego odsetka pacjentów nie kończy się po wyjściu z fazy ostrej. Dla wielu dopiero wtedy zaczyna się prawdziwa gehenna.

Jesteśmy w stanie wytrzymać wiele, ale jeśli dolegliwości się przedłużają w nieskończoność zaczynamy tracić wiarę i wolę walki, a w dalszej konsekwencji część z nas zaczyna popadać w depresję i lęki – czy to na pewno tylko Covid-19. Powikłania po Covid-19 potrafią zdewastować życie zawodowe i prywatne. Mgła mózgowa czy zajęty zapaleniem mięsień sercowy uniemożliwia często powrót do pracy czy wykonanie najprostszych czynności dnia.

Dobra wiadomość jest taka, że objawy zespołu po-covidowego powinny w końcu ustąpić (czasami dopiero po 6 miesiącach od zachorowania). Natomiast zanim do tego dojdzie często w sposób nieświadomy forsując nasz organizm zbyt wcześnie narażamy się na zagrożenie lub nieodwracalne konsekwencje powikłań – w szczególności ze strony układu sercowo naczyniowego. Badanie MR u naszych po-covidowych pacjentów wpłynęło u znacznego odsetka na zmianę postępowania medycznego i zaleceń lekarskich. Natomiast u wszystkich zmniejszyło poziom lęku. Najważniejsze to znać przyczynę – wtedy łatwiej pokonać problem. 

Zakończenie aktywnej infekcji nie oznacza końca zagrożeń 

Jak wiemy wirus COVID-19 jest zakaźny i łatwo przenosi się na inne osoby będące w bezpośrednim otoczeniu chorego. Wysoka zaraźliwość umożliwiła mu gwałtowne rozprzestrzenienie się po całym świecie i wywołanie ogólnoświatowej pandemii na niespotykaną dotychczas skalę. Niestety choroba wywołana przez wirusa COVID-19 odznacza się dosyć wysokim odsetkiem powikłań (również późnych) u ozdrowieńców, co sprawia, że efekty epidemii będziemy odkrywać i odczuwać jeszcze przez wiele lat po jej zakończeniu. 

Przebieg choroby wywołanej wirusem COVID-19 jest zazwyczaj podobny do grypy lub przeziębienia, niemniej jednak u pewnych grup pacjentów dochodzi do postępującego zaostrzenia objawów i pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego hospitalizacji, a w najcięższych przypadkach intensywnej terapii. Głownie u tych pacjentów, ale nie tylko, dochodzi do powikłań mogących zakończyć się nawet śmiercią, a u ozdrowieńców często przez długi czas po chorobie utrzymują się objawy ze strony układu oddechowego, krążenia oraz nerwowego. 

Centralny układ nerwowy 

Okazuje się jednak, że również u osób, u których przebieg choroby był łagodny lub nawet bezobjawowy, może dojść do powikłań ze strony układu nerwowego. Nawet 55% pacjentów po przebytej chorobie uskarża się na objawy neurologiczne w postaci mgły mózgowej czy silnych migren. W niektórych przypadkach, głównie u osób hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu, może też dojść do groźnych powikłań neurologicznych takich jak: mikro- udary krwotoczne, udary niedokrwienne, zapalenia mózgu lub opon mózgowych [1].  

Układ krążenia 

Zakażenie COVID-19 może prowadzić również do problemów ze strony układu krążenia. Badania pacjentów hospitalizowanych z powodu aktywnej infekcji sugerują, że nawet 18% z nich mogło doświadczyć uszkodzenia mięśnia sercowego [3]. Powikłania po zakażeniu COVID-19 mogą prowadzić do m.in. zapalenia mięśnia sercowego, jego trwałego uszkodzenia, co w rezultacie może wywołać arytmię lub doprowadzić do niewydolność serca [2]. 

Zastosowanie MR po przebyciu COVID-19 

Biorąc powyższe pod uwagę należy rozważyć pogłębioną diagnostykę u pacjentów zarówno z ciężkim przebiegiem zakażenia COVID-19 jak również u tych z łagodnym przebiegiem, ale zgłaszających nieustępujące objawy ze strony układu nerwowego i krążenia po przebytej chorobie. Jednym z badań, które może pomóc w postawieniu diagnozy jest badanie rezonansem magnetycznym (MR). 

MR głowy

Badanie MR głowy z kontrastem jest obecnie jednym z najdokładniejszych badań obrazowych umożlwiających precyzyjną ocenę mózgowia oraz struktur ośrodkowego układu nerwowego objętych obszarem badania. MR głowy umożliwia diagnostykę następstw powikłań COVID-19 takich jak zapalenie mózgu, opon mózgowych oraz udarów niedokrwiennych i innych uszkodzeń mózgowia. 

MR serca z kontrastem jest badaniem wykonywanym wyłącznie w pracowniach o najwyższym stopniu referencyjności. Badania serca wymagają specjalnego oprogramowania i sprzętu do rezonansu magnetycznego oraz lekarzy radiologów i techników z wieloletnim doświadczeniem w kardiologii. Do takich placówek należy pracownia Quadia. Wykonanie badania jest technicznie skomplikowane i charakteryzuje się dużym stopniem trudności zarówno podczas uzyskania obrazów jak i podczas opisu badania serca. MR serca umożliwia zarówno ocenę anatomii mięśnia sercowego i jego funkcji ale również blizn lub obszarów obrzęku w mięśniu co umożliwia diagnostykę powikłań po zapaleniu mięśnia sercowego wywołanego infekcją COVID-19. 

Zapalenie mięśnia sercowego po przebyciu COVID-19

Whole Body MR czyli badanie całego ciała metodą MR (WB) to obecnie jedyna nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej zawierająca w sobie tak duży zakres informacji. Badanie nie wymaga podania środka kontrastującego. Nie obciąża też pacjenta promieniowaniem jonizującym, które jest stosowane w tomografii komputerowej (TK). Jak wiemy powikłania po przebyciu COVID-19 dotyczą głównie trzech obszarów, które są zawarte w jednym badaniu WB: 

  • centralny układ nerwowy 
  • serce i struktury śródpiersia
  • płuca z objęciem opłucnej

Dodatkową zaletą tego rodzaju badania jest możliwość jego wielokrotnego powtarzania bez narażania zdrowia pacjenta co przekłada się na możliwość dokładnego monitorowania skuteczności leczenia zwłaszcza w przypadku powikłań z obszaru klatki piersiowej (zapalenie osierdzia, mięśnia sercowego ect). 

Główny profil badań w pracownii Quadia, to przede wszystkim wysokospecjalistyczne procedury z zakresu kardiologii, onkologii (w tym WB MR), urologii czy ginekologii. W dobie powikłań po COVID-19 okazuje się, że nasze wyspecjalizowanie i najwyższej klasy aparat MR oraz sprzęt dedykowany do badań serca czy całego ciała umożliwiają również pomoc pacjentom z zespołem po covidowym.

Jeżeli potrzebujesz wykonać badanie rezonansu magnetycznego skontaktuj się z nami lub zadzwoń pod jeden z poniższych numerów: 22 526 66 66, 510 095 889, 505 122 580. Więcej informacji na temat badań wykonywanych w pracowni Quadia znajdziesz klikając tutaj.

 

Bibliografia:

[1] Choi, Y., & Lee, M. K. (2020). Neuroimaging findings of brain MRI and CT in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. European journal of radiology, 109393.

[2] Shafiabadi Hassani, N., Talakoob, H., Karim, H., Mozafari Bazargany, M. H., & Rastad, H. (2021). Cardiac magnetic resonance imaging findings in 2954 COVID‐19 adult survivors: a comprehensive systematic review. Journal of Magnetic Resonance Imaging.

[3] Kunutsor SK, Laukkanen JA. Cardiovascular complications in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. J Infect 2020;81:139-e141.

Pin It on Pinterest

Share This