505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

W odróżnieniu od tomografu komputerowego i RTG do uzyskiwania obrazów MR nie wykorzystuje się szkodliwego promieniowania jonizującego. Silne pole magnetyczne w połączeniu z impulsami fal radiowych wpływają na zmianę ułożenia atomów wodoru w naszym ciele i ich wzbudzenie. Po zaprzestaniu emisji fal radiowych atomy wracają do wyjściowej pozycji, oddają otrzymaną energie, emitując przy tym sygnał, który jest poddawany obróbce komputerowej i przetwarzany na obraz.

Obrazowanie MR świetnie nadaje się do diagnostyki schorzeń i różnych zmian w obrębie tkanek miękkich, które zawierają w swoim składzie więcej wody (atomów wodoru) niż tkanki twarde takie jak np. kości. Dzięki temu badanie rezonansu magnetycznego (MR) charakteryzuje się wysoką rozdzielczością i dużym kontrastem uzyskanego obrazu. Dzięki temu lekarze radiolodzy są w stanie dokładnie przeanalizować i zidentyfikować obszary podejrzane o zmiany patologiczne.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć kontrast sąsiadujących tkanek i wzmocnić różnice pomiędzy tkankami zdrowymi i chorymi, w niektórych badaniach MR, stosuje się paramagnetyczne środki kontrastowe – tzw. kontrast. Substancje te zawierają gadolin, który jest pierwiastkiem o wyjątkowo silnych właściwościach ferromagnetycznych. Środki kontrastowe podobnie jak leki wytwarzane są przez firmy farmaceutyczne, podlegają ścisłym procesom kontroli jakości i przed dopuszczeniem do produkcji muszą przejść wszystkie rygorystyczne fazy badań klinicznych.

Środków kontrastowych nigdy nie podaje się „rutynowo”. O każdorazowym ich podaniu decyduje lekarz radiolog po zapoznaniu się ze wskazaniami do badania oraz rodzajem diagnozowanego problemu klinicznego. Szacuje się, że około 1/3 badań MR wymaga podania kontrastu.

Najczęstsze zastosowanie kontrastu w badaniach rezonansu magnetycznego dotyczy diagnostyki nowotworów, stanów zapalnych, różnicowania guzów oraz oceny naczyń krwionośnych i unaczynienia organów pacjenta. Po podaniu kontrastu lekarze radiolodzy są w stanie dokładniej przeanalizować obrazy i z większym prawdopodobieństwem postawić trafną diagnozę.

Obrazy ocenia się na podstawie wystąpienia zjawiska wzmocnienia sygnału, w obrębie badanej zmiany, widocznego na ekranie po podaniu kontrastu. W niektórych przypadkach zwraca się również uwagę na dynamikę napływu środka kontrastowego do analizowanej struktury.

Nowoczesne środki kontrastowe zostały dogłębnie przebadane i uznaje się je za bezpieczne dla pacjentów. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku każdego leku, istnieje ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych do których należą:

– reakcje alergiczne – w odróżnieniu od jodowych środków cieniujących stosowanych w tomografii komputerowej, ciężkie reakcje alergiczne zdarzają się niezwykle rzadko. Niemniej jednak po podaniu środka kontrastowego mogą wystąpić pomniejsze reakcje alergiczne takie jak uczucie swędzenia czy wysypka.

– Nefrogenne zwłóknienie ogólnoustrojowe (Nephrogenic systemic fibrosis) – niezwykle rzadkie powikłanie po podaniu środka kontrastowego mogące doprowadzić do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Może wystąpić u pacjentów ze skrajną niewydolnością nerek.

Środków kontrastowych zawierających gadolin nie podaje się kobietom w ciąży, gdyż pierwiastek ten może negatywnie wpływać na rozwijające się dziecko.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych u pacjentów przeprowadza się szczegółowy wywiad przed badaniem. Pozwala to określić ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Dodatkowo, każdy pacjent musi mieć wykonane badanie kreatyniny z surowicy krwi, której stężenie pozwala na przybliżoną ocenę czynności filtracyjnej nerek. Kontrast podaje się tylko tym osobom, które mają prawidło funkcjonujące nerki.

Przed podaniem kontrastu zaleca się nawodnienie organizmu. Po badaniu, natomiast, należy wypić dużą ilość płynów, aby jak najszybciej wydalić podany środek kontrastowy z organizmu. Środki kontrastowe zawierające gadolin wydalane są przez nerki wraz z moczem.

W medycynie należy zawsze kierować się zasadą wyższej konieczności. Należy przeanalizować czy wykonanie procedury jest korzystniejsze niż potencjalne ryzyko powikłań. W przypadku badań MR z kontrastem wydaje się, że przy odpowiednim przygotowaniu, korzyści kliniczne wynikające z podania środka cieniującego znacznie przewyższają potencjalne niewielkie ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych.

 

Jeżeli potrzebujesz badania rezonansu magnetycznego skontaktuj się z nami lub zadzwoń pod jeden z poniższych numerów: 22 526 66 66, 510 095 889, 505 122 580.

Pin It on Pinterest

Share This