505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Z takim pytaniem zaniepokojeni rodzice 15-letniej dziewczynki zgłosili się do neurologa. Dodatkowo nastolatka zgłaszała nawracające, uporczywe bóle głowy oraz nasilające się problemy z koncentracją. W trakcie wizyty lekarza zaniepokoił również fakt opóźnionego dojrzewania, którego jednym z objawów był wspomniany brak miesiączki. Pacjentka została skierowana do pracowni Quadia celem wykonania dwufazowego badania głowy metodą rezonansu magnetycznego.

Badanie MR wykonano w sekwencjach FSE, FSPGR w obrazach T1, T2, FLAIR, FIESTA 3D, DWI w płaszczyznach
poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.

W badaniu MR uwidoczniono:

  • guza okolicy przysadki o wymiarach 14x19x14mm,
  • wielotorbielowaty guz obejmujący, naciekający oraz zniekształcający podwzgórze,
  • na podstawie uzyskanych obrazów rozpoznano zmianę o charakterze czaszkogardlaka w stadium operacyjnym.
Przypadek-2-WB-glowa

Sekwencje w obrazach T1 zależnych w płaszczyźnie strzałkowej po podaniu środka kontrastowego.

Przypadek-2-WB-glowa

Sekwencje w obrazach T1 zależnych w płaszczyźnie osiowej.

Czaszkogardlak jest najczęstszym guzem okolicy nadsiodłowej u dzieci. Zmiana ta wykazuje szczyt zachorowalności pomiędzy 5. a 10 r.ż. oraz drugi stwierdzany w pacjentów pomiędzy 50. a 60. r.ż.

Najczęściej dotyczy pacjentów pediatrycznych z zaburzeniami endokrynologicznymi z porannymi bólami głowy, ubytkami widzenia oraz niskim wzrostem. Spektrum zaburzeń endokrynologicznych obejmuje niedobór hormonu wzrostu, niedoczynność tarczycy, niewydolność nadnerczy, moczówkę prostą.

Przypadek-2-WB-glowa

Sekwencje w obrazach T2 zależnych (dark fluid) w płaszczyźnie czołowej.

Przypadek-2-WB-glowa

Sekwencje w obrazach T2 zależnych (dark fluid) w płaszczyźnie osiowej.

Typowo guz składa się z części litej i torbielowatej, z płynem wewnątrz torbieli często zawierającym kryształu cholesterolu, przypominając swoim wyglądem „olej skrzyni wału korbowego”.

W badaniu RM , ze względu na obecność płynnego cholesterolu stwierdza się najczęściej ognisko hiperintensywne  w obrazach T1- i T2 zależnych, odpowiadające części torbielowatej. Jednak niektóre czaszkogardlaki nie zawierają płynu, ale zamiast tego składają się z litych guzków, które mogą być całkowicie zwapniałe. Po dożylnym podaniu kontrastu części lite ulegają niejednorodnemu wzmocnieniu, ściany torbieli ulegają silnemu wzmocnieniu.

Przypadek-2-WB-glowa

Sekwencje w obrazach T2 zależnych w płaszczyźnie czołowej.

Przypadek-2-WB-glowa

Sekwencje w obrazach T2 zależnych w płaszczyźnie strzałkowej.

Podsumowanie

  • Czaszkogardlak, to typowo wolno rosnąca zmiana łagodna okolicy siodła tureckiego.
  • Rokowanie ustala się w oparciu o wielkość i szerzenie się guza w momencie rozpoznania. Częstość nawrotów wynosi: dla zmian o średnicy poniżej 5 cm ok. 20 %, dla zmian powyżej 5 cm, ok. 83%. Całkowite przeżycie 10-letnie wynosi (64-96%).
  • Metodą leczenia jest radykalny zabieg chirurgiczny – makroskopowo całkowita resekcja.

Pacjentka pomyślnie przeszła zabieg operacyjny, okres rekonwalescencji i obecnie powraca do normalnego funkcjonowania. Badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie naszego ośrodka.

Główny profil badań w pracowni Quadia, to przede wszystkim wysokospecjalistyczne procedury z zakresu kardiologii, onkologii (w tym MR całego ciała), urologii czy ginekologii. W naszej pracowni wykonujemy pełen zakres badań MR, w tym również badania stawów, głowy oraz kręgosłupa.

Jeżeli potrzebujesz wykonać badanie rezonansu magnetycznego skontaktuj się z nami lub zadzwoń pod jeden z poniższych numerów: 22 526 66 66, 510 095 889, 505 122 580. Więcej informacji na temat badań wykonywanych w pracowni Quadia znajdziesz klikając tutaj.

 

Pin It on Pinterest

Share This