505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Rezonans Magnetyczny (RM) znany również jako NMR (Nuklearny Rezonans Magnetyczny) MR (ang. Magnetic Resonance) lub MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging) to nowoczesna metoda diagnostyczna umożliwiająca lekarzom radiologom ocenę anatomiczną oraz funkcjonalną narządów i tkanek.

Jest to metoda nieinwazyjna, która do tworzenia obrazów wykorzystuje fale radiowe i naturalne zjawisko fizyczne jądrowego rezonansu magnetycznego. Upraszczając, obrazy tworzone są w aparacie wyposażonym w bardzo silny magnes oraz zestaw cewek nadawczych i odbiorczych. Dzięki temu badana osoba nie jest narażona na działanie szkodliwego działania promieniowania jonizującego z którym mamy do czynienia podczas badania RTG i tomografii komputerowej (TK).

Urządzenie jest w stanie emitować i odbierać fale elektromagnetyczne generowane przez jądra atomów wodoru znajdujących się w naszym organizmie. Czyli możemy powiedzieć, że aparat widzi “rozkład” wody w ciele pacjenta. Dlatego też metodę MR stosuje się najczęściej do diagnostyki chorób tkanek miękkich oraz struktur ośrodkowego układu nerwowego.

Uzyskane obrazy poddawane są skomplikowanym algorytmom matematycznym w komputerze aparatu i generowany jest obraz na ekranie monitora, który może być analizowany przez lekarza radiologa.

Pin It on Pinterest

Share This