505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

35-letni pacjent, bez historii hospitalizacji ani wcześniejszych badań obrazowych, został skierowany na USG jamy brzusznej z Izby Przyjęć, z powodu utrzymującego się od kilku miesięcy zgrubienia w powłokach brzucha, po stronie prawej powodujących dolegliwości bólowe.

W badaniu ultrasonograficznym wykryto wielokomorową zmianę płynową, przylegającą do mięśnia prostego brzucha o zmienionej echostrukturze oraz zasugerowano dalszą diagnostykę w CT ze względu na niespecyficzny obraz. Poza opisaną zmianą badanie nie uwidoczniło istotnych odchyleń.

W wykonanej następnego dnia wielofazowej tomografii komputerowej zmiana w mięśniu miała gęstość ok. 30 HU i nie ulegała istotnemu wzmocnieniu kontrastowemu.

Ponadto w badaniu zwróciły uwagę zmiany o podobnej gęstości biegnące wzdłuż dużych naczyń jamy brzusznej, przy przednich zarysach kręgów lędźwiowych, wzdłuż mm. biodrowo-lędźwiowych oraz w okolicy przedkrzyżowej.

  Przypadek-2-WB-glowa

  Obrazy TK zmian w mięśniu oraz wzdłuż naczyń jamy brzusznej.

  W celu lepszej oceny zmian zlecono badanie metodą rezonansu magnetycznego jamy brzusznej i miednicy oraz odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa.

  W badaniu uwidoczniono girlandowate zmiany wychodzące w okolicach korzeni rdzeniowych od poziomu L4 i poniżej oraz biegnące dalej do okolic przedkrzyżowej i zasłonowej, izointensywne do mięśni w obrazach T1-zależnych i hiperintensywne w obrazach T2-zależnych z objawem tarczy strzelniczej, bez cech restrykcji dyfuzji, ulegające niejednorodnemu wzmocnieniu po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego.

  Na podstawie obrazu zmian w badaniach obrazowych zasugerowano, że w pierwszej kolejności mogą one odpowiadać nerwiakowłókniakom splotowatym.

  Przypadek-2-WB-glowa

  Sekwencje w obrazach T2 zależnych w płaszczyznach osiowych oraz czołowych

  Przypadek-2-WB-glowa

  Sekwencje w obrazach T2 zależnych (prezentacja 3D MIP) w płaszczyźnie czołowej

  Przypadek-2-WB-glowa

  Sekwencje w obrazach T2 zależnych w płaszczyźnie czołowej

  Podsumowanie

  Nerwiakowłókniaki (neurofibroma) są łagodnymi nowotworami (typ I wg. WHO) wywodzącymi się z komórek Schwanna tworzących osłonki nerwów. Dzieli się je na 3 typy: skórne, podskórne i splotowate. Zmiany należące do dwóch pierwszych typów zazwyczaj występują sporadycznie jako pojedyncze zgrubienia i guzki skórne i mogą pojawiać się w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości. Nie wymagają one leczenia, mogą jednak być usunięte chirurgicznie jeżeli dają objawy lub ze względów estetycznych.

  Nerwiakowłókniaki splotowate natomiast, są uważane za objaw patognomoniczny neurofibromatozy typu I, co oznacza, że poza tym zespołem występują niezwykle rzadko, a pomimo zakwalifikowania jako zmiany łagodne mogą ulegać transformacji do złośliwego nowotworu osłonek nerwów obwodowych (malignant peripheral nerve sheath tumor, MPNST).

  lek. Franciszek Rzymkowski

  Główny profil badań w pracowni Quadia, to przede wszystkim wysokospecjalistyczne procedury z zakresu kardiologii, onkologii (w tym MR całego ciała), urologii czy ginekologii. W naszej pracowni wykonujemy pełen zakres badań MR, w tym również badania stawów, głowy oraz kręgosłupa.

  Jeżeli potrzebujesz wykonać badanie rezonansu magnetycznego skontaktuj się z nami lub zadzwoń pod jeden z poniższych numerów: 22 526 66 66, 510 095 889, 505 122 580. Więcej informacji na temat badań wykonywanych w pracowni Quadia znajdziesz klikając tutaj.

   

  Pin It on Pinterest

  Share This