505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Przypadek 11 – Biopsja in-bore stercza pod kontrolą rezonansu magnetycznego

 

74-letni pacjent zgłosił się do pracowni rezonansu magnetycznego Quadia celem wykonania biopsji in-bore pod kontrolą MR.

W badaniu mpMRI gruczołu krokowego:

  • zmiana A – PIRADS-5 AS / PZ / TZa
  • objętość stercza 38ml
  • stan po 5 przezodbytniczych biopsjach gruczołu krokowego

Pomimo obrazu w MR sugerującego chorobę nowotworową, w żadnej z poprzednich biopsji nie udało się uzyskać materiału, na podstawie którego możba było postawić ostateczne rozpoznanie i wdrożyć odpowiednie leczenie.

PSA wzrosło z 21 ng/ml do 32,3 ng/ml. Pacjentowi zalecono wykonanie biopsji in-bore pod kontrolą rezonansu magnetycznego.

W pracowni Quadia wykonano przezodbytniczą biopsję in-bore (MR-IBx). 

Ze zmiany A udało się pobrać 3 wycinki, w których stwierdzono raka zrazikowatego gruczołowego stercza, Gleason 7 (4+3).

Pacjent z wynikiem badania histopatologicznego wrócił do lekarza kierującego.

Dzięki potwierdzeniu obecności komórek nowotworowych w preparatach biopsyjnych, pacjent mógł podjąć leczenie chirurgiczne.

Pin It on Pinterest

Share This