505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Przypadek 13 – Podejrzenie przerzutu do kości raka prostaty w badaniu MR całego ciała (MR-WB)

 

65 letni pacjent zgłosił się na kontrolne badanie rezonansu magnetycznego całego ciała (MR-WB).

W wywiadzie ustalono:

– W 2022 roku radykalna prostatektomia w asyście robota Da Vinci (RARP)
– Rak gruczołu krokowego pT2c, Gleason 7 (3+4) – po zabiegu bez cech choroby przerzutowej
– Rok po zabiegu wzrost PSA do 0,4 ng/ml
– Pacjent skierowany przez lekarza prowadzącego na kontrolne badanie MR całego ciała (MR-WB)

W badaniu MR-WB opisano:

– Loża pooperacyjna bez cech wznowy miejscowej
– Węzły chłonne niepowiększone bez cech limf adenopatii
– Pojedyncze drobne ognisko wzmożonej restrykcji dyfuzji w trzonie prawej kości biodrowej
– Ogniska silnej restrykcji dyfuzji w żebrach po stronie lewej oraz w przykręgosłupowych odcinkach żeber po stronie prawej
– Obraz może sugerować wczesną fazę ognisk wtórnych do dalszego monitorowania

Pacjentowi zalecono wykonanie badania PSMA-PET/CT, w którym potwierdzono obecność obszaru gromadzącego ligand PSM w żebrze 8 po stronie lewej.

Zalecono dalsze monitorowanie poziomu PSA oraz kontrolne badania MR całego ciała.

Pin It on Pinterest

Share This