505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

rezonans magnetyczny całego ciała

Rezonans magnetyczny całego ciała jest kluczowy w profilaktyce chorób, diagnostyce stanów zapalnych niewiadomego pochodzenia oraz chorób nowotworowych.

UMÓW BADANIE
Lista badań i cennik

Do głównych zastosowań klinicznych MR całego ciała (WB-MR) zaliczamy diagnostykę:

  • W profilaktyce chorób – wykrywanie wczesnych stadiów różnego rodzaju schorzeń
  • Stanów zapalnych oraz chorób autoimmunologicznych tkanek miękkich i kości
  • Wczesnych stadiów chorób nowotworowych zarówno w populacjach osób zdrowych jak i tych o podwyższonym ryzyku (np. obciążenia genetycznie, choroba w bliskiej rodzinie)
  • Określenia stopnia zaawansowania choroby nowotworowej
  • Chorób rozrostowych szpiku i węzłów chłonnych
  • Chorób ośrodkowego układu nerwowego
  • Schorzeń kręgosłupa i układu kostnego (bez stawów)

W odróżnieniu od dedykowanych badań narządowych, które wykonuje się pod kątem konkretnego obszaru lub organu, w badaniu rezonansu magnetycznego całego ciała (WB MR), skanuje się całego pacjenta (od głowy do połowy ud).

Rezonans Magnetyczny (RM) znany również jako NMR (Nuklearny Rezonans Magnetyczny) MR (ang. Magnetic Resonance) lub MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging) to nowoczesna metoda diagnostyczna umożliwiająca lekarzom radiologom ocenę anatomiczną oraz funkcjonalną narządów i tkanek.

Obrazy uzyskane za pomocą aparatu MR charakteryzują się wysoką rozdzielczością liniową i kontrastową co sprawia, że metoda ta staje się badaniem z wyboru w diagnostyce wielu różnych chorób. W szczególności rozwój obrazowania dyfuzyjnego (DWI – diffusion weighted imaging) przyczynił się do znaczącego zwiększenia wartości klinicznej badania MR całego ciała (Whole Body MR – WB MR), gdyż ułatwił lekarzom radiologom różnicowanie zmian chorobowych i zmniejszył konieczność podawania środka kontrastowego [1].

Wraz z rozwojem technologii obrazowania znacząco skrócił się czas i poprawiła jakość obrazów uzyskiwanych w czasie badania. Obecnie nowoczesny rezonans magnetyczny jest w stanie wykonać badanie całego ciała w czasie 40-60 minut, co pozytywnie wpłynęło na komfort pacjenta.

Co ważne, podczas badania MR całego ciała (WB MR), pacjent nie jest narażony na promieniowanie jonizujące, dlatego metoda ta może być wykorzystywana w diagnostyce dzieci [1].

 

Uwaga!
* badanie Whole Body metodą MR służy do obrazowania ewidentnych zmian, które mogą wymagać dalszej diagnostyki w badaniach dedykowanych
* badaniem podstawowym w diagnostyce schorzeń układu pokarmowego jest gastroskopia i kolonoskopia; badanie WB metodą MR jest badaniem pomocniczym
* schorzenia stawów oceniane są w badaniach rtg, usg oraz dedykowanych badaniach celowanych w MR; badanie WB uwidacznia stawy ramienne, krzyżowo-biodrowe oraz biodrowe natomiast dla precyzyjnej oceny struktur stawowych niezbędne jest wykonanie badań dedykowanych MR

Wskazania do badania

Profilaktyka chorób nieonkologicznych i stanów zapalnych

MR całego ciała (WB MR)sprawdza się w diagnostyce chorób układowych, atakujących kilka obszarów ciała. Dzięki wykorzystaniu obrazowania funkcjonalnego i anatomicznego możliwe jest różnicowanie schorzeń bez konieczności wykorzystania promieniowania jonizującego, w odróżnieniu od innych metod obrazowania całego ciała takich jak PET-CT lub tomografii komputerowej [1][3].

Badanie to można stosować w diagnostyce stanów zapalnych, chorób reumatycznych oraz  autoimmunologicznych [1][3].

Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych, różnicowanie stanów zapalnych / nowotworów
Rezonans magnetyczny całego ciała (WB MR) może być wykorzystywany w profilaktyce chorób nowotworowych, szczególnie w przypadku osób z podwyższonym ryzykiem jej występowania (obciążenia genetyczne np. zespół Li-Fraumeni (LFS), choroba w bliskiej rodzinie, choroby współistniejące) [1][2].

Ze względu na fakt, iż badanie nie wykorzystuje promieniowania jonizującego może być bezpiecznie wykonywane i powtarzane również w przypadku osób z populacji wrażliwych tj. dzieci, kobiet w ciąży, chorych obciążonych genetycznie w tym również dzieci z predyspozycjami wystąpienia choroby nowotworowej (LFS, neurofibromatozy typu 1 i 2, itp.) [1][2].

Ocena stopnia zaawansowania choroby nowotworowej
Ze względu na duży zakres obszaru skanowania, badanie MR całego ciała (WB MR) doskonale sprawdza się w ocenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej.

Specjalistyczne funkcjonalne sekwencje dyfuzyjne (DWI) i mapy ADC ułatwiają różnicowanie podejrzanych zmian i ognisk choroby [1][2], a obrazy uzyskane za pomocą sekwencji anatomicznych umożliwiają ich dokładną lokalizację. Dzięki post-processingowi komputerowemu oraz pełnemu zakresowi badania, obrazy uzyskane w rezonansie magnetycznym całego ciała przypominają te uzyskane za pomocą urządzenia PET-CT [1].

MR całego ciała sprawdza się w przypadku chorób rozrostowych szpiku kostnego (szpiczak mnogi), nowotworów prostaty, nowotworów piersi, chłoniaków, czerniaka złośliwego, raka jajnika, pęcherza moczowego i wielu innych [1][2]

Bibliografia
[1] Tunariu, N., Blackledge, M., Messiou, C., Petralia, G., Padhani, A., Curcean, S., … & Koh, D. M. (2020). What’s New for Clinical Whole-body MRI (WB-MRI) in the 21st Century. The British Journal of Radiology93(1115), 20200562.

[2] Petralia, G., Padhani, A. R., Pricolo, P., Zugni, F., Martinetti, M., Summers, P. E., … & Bellomi, M. (2019). Whole-body magnetic resonance imaging (WB-MRI) in oncology: recommendations and key uses. La radiologia medica124(3), 218-233.

[3] Greer, M. L. C. (2018). Whole-body magnetic resonance imaging: techniques and non-oncologic indications. Pediatric radiology48(9), 1348-1363.

Cena badania

Badania MR całego ciała jest badaniem wysoko-specjalistycznym. W większości przypadków nie wymaga podania środka kontrastowego.

Rezonans magnetyczny całego ciała (whole-body MR) w standardzie ONCO-RADS

Cena badania
rezonans magnetyczny (MR) całego ciała 2100 zł
rezonans magnetyczny (MR) całego ciała – układ kostny 1500 zł
omówienie badania MR całego ciała z radiologiem 500 zł

 

przygotowanie do badania

Przeczytaj dokładnie poniższe instrukcje dotyczące odpowiedniego przygotowania się do badania. Nie martw się badanie jest bezbolesne i bezpieczne.

Przed badaniem

Każdy pacjent potencjalnie może wymagać podania kontrastu.

Przed badaniem wykonaj pomiar poziomu kreatyniny we krwi.
Przynieś do centrum wynik badania poziomu kreatyniny we krwi, który nie może być starszy niż 14 dni.

Badanie kreatyniny można również wykonać odpłatnie na miejscu w Centrum Diagnostycznym Quadia.

?

w dniu badania

Przed badaniem nie należy jeść przez min 3h.

Jeśli bierzesz leki, weź je jak zwykle!

Dobrze się nawodnij. Pij tylko wodę niegazowaną.

Poprzednie badania wraz z płytami weź ze sobą do centrum.

Jeżeli masz w ciele metal zabierz ze sobą odpowiednią dokumentację medyczną.

Jeżeli masz w ciele implanty, protezy lub inne metalowe elementy (stenty, śruby, protezy, implanty zębów, aparat stały, płytki itp.) przywieź do pracowni pełną dokumentację medyczną, aby nasz Pracownik mógł ustalić czy można bezpiecznie wykonać badanie MR.

?

W centrum quadia

Dokument tożsamości (dowód osobisty, karta pobytu, e-tożsamość lub paszport) jest bezwzględnie wymagany.

Niezbędne drobne przedmioty takie portfel, telefon, kluczyki i karty kredytowe będziesz mógł zostawić w zamykanej szafce w pracowni.

Po badaniu pij dużo wody.

kompendium wiedzy

Przekazujemy naszą #wiedzę pacjentom lekarzom i całemu środowisku medycznemu. Dzielimy się #wiedzą, która poprawia jakości naszego życia.

Pin It on Pinterest

Share This