505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Atlas – Przypadek 7 – Zmiany demielinizacyjne – podejrzenie stwardnienia rozsianego w badaniu MR całego ciała (MR-WB)

 

Pacjent lat 39 zgłosił się na profilaktyczne badanie MR całego ciała

W wywiadzie pacjent zgłosił dolegliwosci bólowe kregostupa ledzwiowego. Prowadzi siedzący tryb życia.

Badanie MR uwidoczniło:

 • Bardzo liczne, od drobnych po zlewające się ogniska demielinizacyjne nad- oraz 
  podnamiotowo.
 • Uwypuklanie się przyśrodkowej części podstawy prawego płata
  skroniowego w obręb prawego skrzydła mniejszego kości klinowej
 • Układ komorowy poszerzony w zakresie komór bocznych (wskaźnik Evansa 0,31),
  nieprzemieszczony.
 • Polipowate zgrubienie błony śluzowej lewej małżowiny nosowej dolnej.
  Płaskie, przyścienne zgrubienie błony śluzowej w zachyłku zębodołowym lewej
  zatoki szczękowej
 • Co najmniej cztery ogniska demielinizacyjne w szyjnym odc. kręgosłupa

Pacjentowi zalecono wykonanie dodatkowych badań w kierunku diagnostyki stwardnienia rozsianego (SM).

Zmiany demielinizacyjne widoczne w badaniu rezonansu magnetycznego to ogniska, w których dochodzi do uszkodzenia osłonek mielinowych nerwów. Uszkodzenia osłonek mielinowych utrudnia przewodzenie sygnałów w nerwach, co może powodować różne dolegliwości neurologiczne takie jak zaburzenia czucia, ruchu, wzroku i innych zmysłów (w zależności od zajętych obszarów).

Zmiany te są charakterystyczne dla chorób demielinizacyjnych m.in. dla stwardnienia rozsianego (SM), w procesie którego dochodzi do wieloogniskowego (rozsianego) uszkodzenia osłonek mielinowych nerwów oraz rozpadu aksonów. 

Etiologia choroby nie jest do końca zbadana. Wydaje się, że SM jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy atakuje własną tkankę nerwową co prowadzi do jej uszkodzenia.

Choroba może powodować wiele objawów neurologicznych i ma najczęściej przebieg fazowy z okresami zaostrzeń i remisji.

 

Pin It on Pinterest

Share This