505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Multiparametryczny rezonans magnetyczny mpMRI jest metodą skutecznie wykorzystywaną do wczesnej diagnostyki nowotworów gruczołu krokowego. Najnowsze wytyczne European Society of Urology (Europejskiego Towarzystwa Urologicznego) rekomendują wykonanie badania mpMRI przed biopsją prostaty [1].

Multiparametryczny rezonans magnetyczny jest szczególnie przydatny w diagnostyce pacjentów z ryzykiem nowotworu stercza. mpMRI umożliwia wykonanie biopsji fuzyjnej, która jest bardziej precyzyjna i dokładna w diagnostyce klinicznie istotnych nowotworów tego gruczołu niż klasyczna biopsja tzw. mappingowa [2][3][4].

Biopsja fuzyjna prostaty wykonywana jest na podstawie nałożenia na siebie (fuzji) obrazów uzyskanych za pomocą rezonansu magnetycznego oraz ultrasonografu (USG). Dzięki temu lekarz urolog wykonujący biopsję jest w stanie precyzyjnie określić miejsce pobrania materiału do badania histopatologicznego z obszarów opisanych i zaznaczonych przez radiologa jako podejrzane.

Zazwyczaj, podczas tego zabiegu, wykonywanych jest dużo mniej (ale za to celowanych) nakłuć gruczołu krokowego niż w przypadku klasycznej biopsji mappingowej, która wykonywana jest na podstawie samego obrazu ultrasonograficznego na zasadzie systematycznych nakłuć zdefiniowanych obszarów prostaty. Dzięki mniejszej inwazyjności biopsja fuzyjna jest mniej obciążająca dla pacjenta i jest w stanie dokładniej zlokalizować podejrzane ogniska.

Przewagę biopsji fuzyjnej wykonywanej na bazie obrazów uzyskanych z rezonansu magnetycznego potwierdziły badania kliniczne PRECISION, które wykazały, że biopsja fuzyjna zdiagnozowała o 12 punktów procentowych więcej klinicznie istotnych nowotworów prostaty (38%) niż biopsja tradycyjna (26%) <[2].

Inne badanie kliniczne MRI-FIRST przeprowadzone we Francji i opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Lancet Oncology wykazało, że wykonanie badania mpMRI przed biopsją prostaty przyczyniło się do istotnego zwiększenia wykrywalności klinicznie istotnego raka gruczołu krokowego w badanej populacji mężczyzn z podejrzeniem nowotworu, ale przed wykonaniem biopsji [4].

Z kolei, meta-analiza 43 publikacji naukowych przygotowana przez zespół lekarzy z Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego Erasmus w Rotterdamie sugeruje, że uwzględnienie badania rezonansu magnetycznego w procesie diagnostyki raka stercza korzystnie wpływa na jego skuteczność [5].

Biorąc pod uwagę korzyści kliniczne związane z wykorzystaniem mpMRI w procesie diagnostyki raka gruczołu krokowego, Europejskie Towarzystwo Urologiczne wydało rekomendację do wykonania tego badania przed wykonaniem biopsji tego gruczołu [1].

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego znajdziesz klikając w poniższy link: https://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/?type=summary-of-changes

Jeżeli potrzebujesz badania rezonansu magnetycznego skontaktuj się z nami lub zadzwoń pod jeden z poniższych numerów: 22 526 66 66, 510 095 889, 505 122 580.

Bibliografia:

[1] https://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/?type=summary-of-changes

[2] Kasivisvanathan V, Rannikko AS, Borghi M, et al. MRI-targeted or standard biopsy for prostate-cancer diagnosis. N Engl J Med 2018; 378:1767–1777.

[3] an der Leest M, Cornel E, Israël B, et al. Head-to-head comparison of transrectal ultrasound-guided prostate biopsy versus multiparametric prostate resonance imaging with subsequent magnetic resonance-guided biopsy in biopsy-naïve men with elevated prostate-specific antigen: a large prospective multicenter clinical study. Eur Urol 2019; 75:570–578.

[4] Rouvière O, Puech P, Renard-Penna R, et al. Use of prostate systematic and targeted biopsy on the basis of multiparametric MRI in biopsy-naive patients (MRI-FIRST): a prospective, multicentre, paired diagnostic study. Lancet Oncol 2019; 20:100–109.

[5] Drost, F. J. H., Osses, D. F., Nieboer, D., Steyerberg, E. W., Bangma, C. H., Roobol, M. J., & Schoots, I. G. (2019). Prostate MRI, with or without MRI‐targeted biopsy, and systematic biopsy for detecting prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4).

 

Pin It on Pinterest

Share This