505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

W tradycyjnej medycynie wschodniej dobry lekarz to taki, którego pacjent nie choruje. Bardzo duży nacisk kładzie się na profilaktykę chorób, zgodnie z powiedzeniem że lepiej jest zapobiegać chorobom niż je leczyć.

Nowoczesna diagnostyka obrazowa odgrywa bardzo dużą rolę w profilaktyce chorób. Na szczęście nowe techniki obrazowania metodą rezonansu magnetycznego stają się coraz bardziej dostępne.  Co jest bardzo istotne nie wykorzystują promieniowania jonizującego i w wielu przypadkach nie wymagają podania środka kontrastowego. Jednym z badań, które z powodzeniem stosuje się w profilaktyce jest badanie całego ciała metodą rezonansu magnetycznego (Whole Body MR lub WB-MR).

Badanie MR całego ciała obejmuje prawie całego człowieka (od głowy do połowy ud) i umożliwia wczesną diagnostykę wielu chorób. 

Do głównych zastosowań klinicznych MR całego ciała (WB-MR) zaliczamy diagnostykę:

 • W profilaktyce chorób – wykrywanie wczesnych stadiów różnego rodzaju schorzeń
 • Stanów zapalnych oraz chorób autoimmunologicznych tkanek miękkich i kości
 • Wczesnych stadiów chorób nowotworowych zarówno w populacjach osób zdrowych jak i tych o podwyższonym ryzyku (np. obciążenia genetycznie, choroba w bliskiej rodzinie)
 • Określenia stopnia zaawansowania choroby nowotworowej
 • Chorób rozrostowych szpiku i węzłów chłonnych
 • Chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • Schorzeń kręgosłupa i układu kostnego (bez stawów)

Poniżej prezentujemy przypadki kliniczne naszych pacjentów zdiagnozowane przy pomocy tej metody.

Przypadek 1. Głowa – zaburzenia hormonalne

Pacjent lat 31, lekarz, zgłosił się na badanie MR całego ciała celem poszukiwania ognisk przewlekłego stanu zapalnego oraz przyczyn zaburzeń hormonalnych, z którymi borykał się od wielu lat. W wywiadzie podał przewlekłe zapalenie zatok, stan po przebyciu COVID-19, ubytki w polu widzenia, bóle głowy o różnym nasileniu.

W badaniu MR całego ciała, w obrębie głowy, uwidoczniono:

 • Torbiel szyszynki
 • Cechy zespołu pustego siodła (zmniejszenie objętości przysadki mózgowej) mogący być przyczyną zaburzeń hormonalnych
 • Zmiana demielinizacyjna mogąca odpowiadać przebytej infekcji (COVID?) lub dokonanej bliźnie o innej etiologii (przyczynie)
 • W zatokach stwierdzono obecność przewlekłego stanu zapalnego

Badanie pokazało: konieczność poszerzenia diagnostyki o badanie z kontrastem w kierunku chorób demielinizacyjnych oraz potwierdziło obecność zespołu pustego siodła.

Rezonans całego ciała - głowa - zaburzenia hormonalne

Sekwencje w obrazach T2 zależnych w płaszczyznie osiowej, czołowej i strzałkowej.

Przypadek 2. Głowa – zmiany demieliNIzacyjne

Pacjent lat 41, manager, zgłosił się na badanie profilaktyczne MR całego ciała. W wywiadzie pacjent od wielu lat pracuje w warunkach stresu – wysokie stanowisko w korporacji. Uskarża się na bóle kręgosłupa lędźwiowego i silne, nawracające bóle głowy.

W badaniu MR całego ciała, w obrębie głowy, stwierdzono:

 • Pojedyncze obszary hiperintensywne w lokalizacji podkorowej z przewagą lewej półkuli mózgu – największy w obrębie zakrętu czołowego dolnego lewego o średnicy 6mm
 • Cechy ewolucji zapalenia w zatokach szczękowych z przewagą strony prawej z obrzękiem błony śluzowej do 10 mm. Niewielki obrzęk śluzówki sitowia oraz małżowin nosa.
 • Spłycone krzywizny kręgosłupa,
 • Cechy wypukliny krążka międzykręgowego na poziomach L4/5 oraz L5/S1 z modelowaniem worka oponowego oraz zwężeniem otworu międzykręgowego L5/S1 po stronie lewej.

Badanie pokazało:  konieczność poszerzenia diagnostyki zmian mózgowia w kierunku stwardnienia rozsianego (SM)

Przypadek-2-WB-glowa

Sekwencje w obrazach T2 zależnych w płaszczyznie osiowej (głowa) i strzałkowej (kręgosłup).

Przypadek 3. Tarczyca – wole zamostkowe tarczycy

Pacjentka lat 78, emerytowana nauczycielka, zgłosiła się na badanie MR całego ciała celem diagnostyki po przebytej chorobie nowotworowej. Pacjentka nie zgłasza dolegliwości: uczucie ucisku szyi, trudności w połykaniu. Dodatkowo pacjentka obawia się, czy nie ma przerzutów po przebytej chorobie nowotworowej.

W badaniu MR całego ciała stwierdzono:

 • Brak ognisk podejrzanych o chorobę przerzutową
 • Powiększoną tarczycę w zakresie obydwu płatów z obszarami płynowymi (torbiele 2cm x 3cm oraz 2,5cm x 3,5cm) – wole zamostkowe

Badanie pokazało: chorobę tarczycy wymagającą dalszej diagnostyki i potencjalnie leczenia

Przypadek-3-Wole zamostkowe

Sekwencje w obrazach T2 zależnych, T1 zależnych, DWI oraz mapy ADC w płaszczyznie osiowej oraz 3D.

Przypadek 4. Tarczyca – Choroba hashimoto

Pacjentka lat 34, artystka, zgłosiła się na profilaktyczne badanie MR całego ciała. Pacjentka uskarża się na bóle głowy, przewlekłe zmęczenie, bóle mięśni i stawów. To skłoniło ją do wykonania badania profilaktycznego.

W badaniu MR całego ciała, w zakresie tarczycy, stwierdzono:

 • Wzmożone cechy restrykcji dyfuzji w obrębie tarczycy ( wskazana kontrola w badaniach laboratoryjnych hormonów tarczycy)
 • Podejrzenie choroby Hashimoto

Badanie pokazało: Niezbędną konsultację endokrynologiczną, w której potwierdzono chorobę Hashimoto. Obecnie pacjentka została poddana leczeniu i dolegliwości ustąpiły.

Przypadek-4-choroba-hashimoto

Sekwencje w obrazach DWI. Wzmożona restrykcja dyfuzji w obrębie obydwu płatów tarczycy.

Przypadek 5. Klatka piersiowa – zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia

Pacjentka lat 30, fizjoterapeutka, zgłosiła się do naszej pracowni na badanie MR całego ciała celem diagnostyki powikłań po przebytym zakażeniu COVID-19. Pacjentka uskarżała się na poczucie wysokiego poziomu zmęczenia nieustępującego po odpoczynku, uniemożliwiającego codzienne funkcjonowanie i wykonywanie pracy fizycznej.

W badaniu MR całego ciała, w obrębie klatki piersiowej, uwidoczniono:

 • Powiększone, aktywne węzły chłonne wnęki płuca prawego
 • Płyn w osierdziu (wokół serca)
 • Wzmożona restrykcja dyfuzji osierdzia oraz mięśnia sercowego, co przemawia za aktywnym stanem zapalnym mięśnia sercowego i osierdzia
 • Miąższ płucny bez zmian ogniskowych i zapalnych

Badanie pokazało: Aktywny proces zapalny mięśnia sercowego wymagający zmiany aktywności fizycznej. Wdrożone postępowanie doprowadziło do ustąpienia dolegliwości. Badanie kontrolne wykonane po 3 miesiącach wykazało pełny powrót do zdrowia bez pozostawienia powikłań.

  Przypadek-4-choroba-hashimoto

  Sekwencje w obrazach DWI. Wzmożona restrykcja dyfuzji w obrębie osierdzia.

  PRZYPADEK 6. Klatka piersiowa – guzki w płucu

  Pacjentka lat 50, weterynarz, zgłosiła się na profilaktyczne badanie MR całego ciała. Pacjentka nie zgłasza dolegliwości i nie choruje na choroby przewlekłe, jednakże ze względu na wykonywany zawód oraz fakt, że jest z grupy podwyższonego ryzyka choroby nowotworowej (nowotwory osób z bliskiej rodziny) chciała wykonać badanie profilaktyczne.

  W badaniu MR całego ciała stwierdzono:

  • W prawym płucu dwa guzki aktywne z cechami silnej restrykcji dyfuzji 5mm (obraz aktywnego procesu w miąższu płucnym o charakterze zapalnym lub nowotworowym)

  Badanie pokazało: konieczność wykonania dodatkowego badania TK klatki piersiowej celem pogłębionej diagnostyki zmian w płucu prawym celem wykluczenia choroby nowotworowej

  Przypadek-Guzki-w-plucach

  Sekwencje w obrazach T-2 zależnych, DWI oraz mapy ADC w płaszczyznach osiowych.

  Przypadek 7. Jama brzuszna – zapalenie trzustki

  Pacjent lat 40, zawodowy kierowca, dostał w prezencie od córki badanie WB.  Córka zaniepokojona była nawracającymi dolegliwościami bólowymi brzucha i przekonała tatę do wykonania badania.

  Badanie MR całego ciała, w zakresie trzustki i wątroby, wykazało:

  • Powiększoną wątrobę
  • Powiększoną trzustkę w obrębie ogona z cechami zwiększonej restrykcji dyfuzji – najprawdopodobniej odpowiadające zmianom zapalnym o charakterze przewlekłym

  Badanie pokazało: konieczność wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych w kierunku zapalenia trzustki oraz zmianę nawyków żywieniowych

  Przypadek-7-Zapalenie-Trzustki

  Sekwencje w obrazach DWI w płaszczyźnie osiowej.

  Przypadek 8. Jama brzuszna – Zespół jelita Drażliwego

  Pacjentka lat 48, farmaceutka, zgłosiła się na badanie MR całego ciała celem diagnostyki nawracającego bólu brzucha, zaburzenia rytmu wypróżnień i ogólnego osłabienia. W wywiadzie stwierdzono brak przebytych chorób, zdrowy tryb życia.

  Badanie MR całego ciała wykazało w obrębie jamy brzusznej:

  • Pogrubioną ścianę jelita cienkiego
  • Wzmożoną perystaltykę jelit
  • Obraz odpowiada zespołowi jelita drażliwego (IBS)

  Badanie pokazało: konieczność konsultacji gastroenterologicznej, po której zastosowano dietę FoodMap na 8 tygodni. Po zmianie diety dolegliwości ze strony układu pokarmowego oraz poczucie przewlekłego zmęczenia ustąpiły.

  Przypadek-8-zespol-jelita-drazliwego

  Sekwencje w obrazach T2-zależnych w płaszczyźnie czołowej.

  Przypadek 9. Jama brzuszna – nerki i wątroba

  Pacjent lat 55, nauczyciel, zgłosił się na profilaktyczne badanie MR całego ciała. W wywiadzie nie wykazano dolegliwości, pacjent dostał badanie całego ciała od syna jako prezent urodzinowy.

  W badaniu MR całego ciała, w obrębie jamy brzusznej, stwierdzono:

  • Pojedyncze zmiany o morfologii torbieli prostych oraz naczyniaków wątroby
  • Agenezja (brak) lewej nerki, o której pacjent nie miał świadomości
  • Powiększona kompensacyjnie prawa nerka

  Badanie pokazało: Dzięki informacjom uzyskanym podczas badania pacjent może dostosować swój tryb życia celem oszczędzenia jedynej funkcjonującej nerki

  Przypadek-9-brak-lewej-nerki

  Sekwencje w obrazach T2-zależnych,  T1-zależnych, DWI oraz mapy ADC w płaszczyźnie osiowej.

  Przypadek 10. Jama brzuszna – zapalenie przestrzeni zaotrzewnowej

  Pacjent lat 65, dyrektor sprzedaży w dużej firmie, zgłosił się na badanie MR całego ciała celem diagnostyki limfadenopatii (powiększone węzły chłonne). W wywiadzie nie stwierdzono dolegliwości i chorób przewlekłych.

  W badaniu MR całego ciała, w obrębie jamy brzusznej, stwierdzono:

  • Stan zapalny z cechami włóknienia w przestrzeni zaotrzewnowej oraz powiększone węzły chłonne – obraz odpowiadający wczesnemu stadium choroby Ormonda
  • Zapalenie krezki oraz tłuszczaka krezki o wymiarach 7cm x 10cm

  Badanie pokazało:  konieczność wdrożenia leczenia we wczesnym stadium choroby, które najprawdopodobniej zapobiegnie późnym powikłaniom (uszkodzeniu i pełnej niewydolności nerek)

  Przypadek-10-jama-brzuszna

  Sekwencje w obrazach T2-zależnych,  T1-zależnych, DWI oraz mapy ADC w płaszczyźnie osiowej.

  Przypadek 11. Kości i węzły chłonne

  Pacjent lat 67, emeryt, zgłosił się na badanie MR całego ciała celem diagnostyki limfadenopatii i stanów zapalnych niewiadomego pochodzenia. Badanie kontrolne. W wywiadzie stwierdzono podwyższony poziom białka we krwi, CRP 20 mg/l oraz makroglobulinemię Waldenstoma.

  W badaniu MR całego ciała, w obrębie układu kostnego i limfatycznego, stwierdzono:

  • Wzmożone cechy obrzęku szpiku w układzie kostnym
  • Limfadenopatię (powiększenie i odczyn) węzłów pachwinowych, biodrowych, okołoaortalnych oraz krezkowych.

  Badanie pokazało: brak progresji choroby

  Przypadek-11-szpik

  Sekwencje w obrazach DWI w płaszczyźnie osiowej.

  Przypadek 12. cały kręgosłup

  Pacjent lat 33, pracownik budowlany, zgłosił się na profilaktyczne badanie MR całego ciała. Pacjent od wielu lat wykonuje ciężką pracę fizyczną oraz uskarża się na nawracające bóle kręgosłupa.

  W badaniu MR całego ciała, w obrębie kręgosłupa stwierdzono:

  • Spłycone krzywizny kręgosłupa
  • W odcinku C5/C6 przepuklina jądra miażdżystego modelująca rdzeń kręgowy
  • W odcinku Th5 / Th8 tylne wypukliny krążków międzykręgowych modelujące worek oponowy
  • W odcinku LS wielopoziomowe zmiany dyskopatyczno – zwyrodnieniowe, zaawansowane na poziomi L4/L5

  Badanie pokazało: przyczyny dolegliwości bólowych zgłaszanych przez pacjenta

   

  Przypadek-12-kregoslup

  Sekwencje w obrazach T2 zależnych oraz T1 zależnych w płaszczyźnie strzałkowej.

  Badanie MR całego ciała jest nowoczesną metodą diagnostyczną mającą zastosowanie zarówno w profilaktyce jak i diagnostyce chorób niemalże całego organizmu. Badanie jest nieinwazyjne, nie wykorzystuje promieniowania jonizującego i najczęściej nie wymaga podania środka kontrastowego.

   Główny profil badań w pracowni Quadia, to przede wszystkim wysokospecjalistyczne procedury z zakresu kardiologii, onkologii (w tym MR całego ciała), urologii czy ginekologii. W naszej pracowni wykonujemy pełen zakres badań MR, w tym również badania stawów, głowy oraz kręgosłupa.

   Jeżeli potrzebujesz wykonać badanie rezonansu magnetycznego skontaktuj się z nami lub zadzwoń pod jeden z poniższych numerów: 22 526 66 66, 510 095 889, 505 122 580. Więcej informacji na temat badań wykonywanych w pracowni Quadia znajdziesz klikając tutaj.

    

   Pin It on Pinterest

   Share This