505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Atlas – Przypadek 2. Zespół pustego siodla, torbiel szyszynki i zmiany demielinizacyjne w badaniu MR całego ciała.

Pacjent lat 31 zgłosił się na badanie rezonansu magnetycznego ciała z powodu następujących wskazań:

  • zaburzenia hormonalne
  • przewlekłe zapalenie zatok
  • stan po przebyciu COVID-19
  • ubytki w polu widzenia
  • bóle głowy o różnym nasileniu

W badaniu MR stwierdzono:

  • torbiel szyszynki
  • cechy zespołu pustego siodła (zmniejszenie objętości przysadki mózgowej)
  • powyższe mogą być przyczyną zaburzeń hormonalnych
  • przewlekły stan zapalny zatok
  • zmiana demielinizacyjna mogąca odpowiadać przebytej infekcji COVID-19 lub dokonanej bliźnie o innej etiologii

Zespół pustego siodła to zbiór objawów, cechujących patologię przysadki mózgowej, spowodowany wpuklaniem się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb struktur siodła tureckiego. Wywołany tym ucisk gruczołu powoduje deformację przysadki mózgowej prowadzącą do jej uszkodzenia, co może powodować zaburzenia hormonalne. W niektórych przypadkach patologia ta może również wywołać ucisk i spowodować przemieszczenie się nerwów wzrokowych.

 

Pin It on Pinterest

Share This