505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Artykuł został opublikowany w Przeglądzie Urologicznym 2021/1 (125)

Magdalena Zagrodzka, Elżbieta Keller, Stanisław Szempliński, Marek Zawadzki, Przemysław Zugaj, Michał Drozd, Mateusz Mokrzyś, Damian Sujecki, Wojciech Zwierzyński, Michał Ogrodnik, Jacek Brzeziński

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do zapoznania się z ciekawymi przypadkami z codziennej praktyki klinicznej urologów wykonujących biopsje fuzyjne (BxF) oraz ich komentarzami dotyczącymi tego rodzaju diagnostyki. 

Dzisiejszy przypadek został przygotowany przez dr Damiana Sujeckiego ze Szpitala EMC im. św. Anny w Piasecznie.

Przypadek nr 1  przygotowany przez dr Elżbietę Keller możecie przeczytać na stronie zagrodzka.edu.pl – kliknij, aby przeczytać artykuł.

Przypadek nr 2 przygotowany przez dr Stanisława Szemplińskiego możecie przeczytać klikając tutaj.

Przypadek nr 3 przygotowany przez dr Marka Zawadzkiego możecie przeczytać na stronie zagrodzka.edu.pl – kliknij, aby przeczytać artykuł.

Przypadek nr 4 przygotowany przez dr Przemysława Zugaja.

Przypadek nr 5 przygotowany przez dr Mateusza Mokrzysia możecie przeczytać na stronie Zagrodzka.edu.pl – kliknij, aby przeczytać artykuł

 

Przypadek 6 | Przygotowany przez dr Damiana Sujeckiego

 

66-letni chory zgłosił się do poradni urologicznej z powodu stężenia PSA podwyższonego do 4,23 ng/ ml. Badanie DRE nie wykazało istotnych nieprawidłowości. Wywiad w kierunku nowotworów w rodzinie był ujemny. Po 5 miesiącach powtórzono badanie, stężenie PSA wynosiło 3,89 ng/ml, a PSA wolnego 0,319 ng/ml; wskaźnik PSA całkowitego/wolnego wyniósł 8,2%. Chory został skierowany na MR stercza.

W wywiadzie przeprowadzonym przed badaniem chory poinformował, że przed laty doznał postrzału w miednicę z broni gładkolufowej oraz że był poddany alloplastyce lewego stawu biodrowego. Obecność potencjalnych odłamków pocisku, lecz o charakterystyce ferromagnetyku, jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania MRI.

Po rozmowie z chorym oraz rozważeniu potencjalnych korzyści i ryzyka (ewentualne odłamki pocisku z broni gładkolufowej z dużym prawdopodobieństwem nie miały właściwości ferromagnetycznych) podjęto decyzję o wykonaniu badania w oparciu o ograniczony protokół. Badanie trwało zaledwie 6 minut (zazwyczaj trwa 2030 min, w zależności od tego, czy podajemy kontrast) i obejmowało jedynie sekwencje T2 i ADC. Opisano 5-mm zmianę w strefie przedniej płata lewego o charakterze PIRADS 4.

Chory został skierowany na biopsję fuzyjną, którą wykonano z wykorzystaniem systemu Koelis Trinity, z dostępu przezkroczowego, w znieczuleniu miejscowym. Pobrano wycinki celowane oraz mappingowe. Dolegliwości bólowe podczas zabiegu nie były kłopotliwe dla chorego (2/10 w skali NRS), nie zaobserwowano powikłań po zabiegu. W badaniu histopatologicznym opisano w 1 z 3 wycinków celowanych adenocarcinoma Gleason 6 (3+3), nowotwór zajmujący 10% badanych wycinków. W pozostałych wycinkach opisano BPH. W pierwszej kolejności choremu zostanie zaproponowany aktywny nadzór, w drugiej kolejności leczenie ogniskowe z wykorzystaniem krioablacji lub leczenie radykalne.

Przypadek 6 - biopsja fuzyjna prostaty

Ryc. 6a. Sekwencja T2 w płaszczyźnie poprzecznej

Ryc. 6b. Mapa ADC

Ryc. 4b. Sekwencja T2, warstwa poprzeczna

Ryc. 6b. Mapa ADC

Ryc. 4c. Sekwencja DWI

Ryc. 6c. Sekwencja DWI – żółta strzałka wskazuje ognisko w płacie lewym, czerwone artefakty ugięcia pola od metalu

Ryc. 4d. Mapa ADC

Ryc. 6d. Obraz z systemu Koelis z zaznaczeniem ogniska do biopsji fuzyjnej

Komentarz urologa 

Zgodnie z wytycznymi EAU z 2020 roku MR stercza jest zalecany również u chorych przed pierwszą biopsją gruczołu krokowego. Niestety, u niektórych chorych badanie to jest przeciwwskazane z uwagi na obecność metalicznych ciał obcych, które mogą nagrzewać się podczas badania. Doświadczony radiolog może jednak zmodyfikować parametry badania MR i skrócić czas jego trwania, tak aby zmniejszyć ryzyko rozgrzewania się metalicznych ciał obcych, przy zachowaniu zadowalającej jakości badania.

Biopsja fuzyjna stercza może być wykonana zarówno z dostępu przez odbytnicę, jak i przez krocze. O ile w przypadku zmian wyczuwalnych w badaniu DRE położonych w bliskości odbytnicy pobranie celowanych wycinków z dostępu przezodbytniczego nie stanowi zazwyczaj problemu, o tyle w przypadku zmian położonych w przedniej części stercza (strefa AS, TZa) często jest praktycznie niemożliwe. Dlatego w przypadku podejrzanych ognisk w strefie przedniej idealnym rozwiązaniem wydaje się biopsja fuzyjna z dostępu przezkroczowego.

Atutem jest wykonanie zabiegu przezkroczowej biopsji fuzyjnej stercza w znieczuleniu miejscowym. Zwiększa to znacznie wydolność ośrodka diagnostycznego, ponieważ uniezależnia od anestezjologia i bloku operacyjnego. Większość chorych poddana tej procedurze w naszym ośrodku zgłasza niewielkie dolegliwości –2/10 punktów w skali NRS. W przypadku nielicznych chorych, u których dolegliwości są bardziej nasilone, stosujemy znieczulenie wziewne podtlenkiem azotu, z dobrym efektem.

Dodatkowym atutem dostępu przez krocze jest minimalizacja ryzyka powikłań infekcyjnych oraz wyeliminowanie pozabiegowego krwawienia z odbytnicy.

Komentarz radiologa 

W przypadku opisanego pacjenta trudność była podwójna. Po pierwsze – należało skrócić maksymalnie protokół i ograniczyć czas trwania sekwencji, aby nie doszło do rozgrzania elementów metalowych. Po drugie – metal w polu badania zawsze powoduje artefakty związane z ugięciem pola magnetycznego.

Zupełnie inaczej w badaniu stercza traktujemy pacjentów z metalem poza polem badania (tułów, klatka piersiowa czy kończyny), a inaczej pacjentów z metalem w polu badanym (np. endoprotezy stawu biodrowego). W pierwszym z tych przypadków upewniamy się jedynie, czy nie jest to ferromagnetyk. W drugim, po stwierdzeniu, że nie mamy do czynienia z ferromagnetykiem, empirycznie określamy w czasie badania na ile elementy metalowe zniekształcają pole utrudniając oceną obrazów, oraz ograniczamy protokół, redukując liczbę sekwencji i skracając czas trwania badania, aby nie doszło do rozgrzania elementów metalowych.

Ten pacjent miał wykonane tylko dwie, lecz w pełni diagnostyczne sekwencje w płaszczyźnie poprzecznej – T2 i DWI; pomimo znacznej ilości metalu w mięśniu pośladkowym nie miało to istotnego wpływu na jakość uzyskanych obrazów. Na szczęście obecnie systemy do fuzji obrazów MR/USG bez problemu tworzą model stercza wyłącznie z obrazów w warstwie poprzecznej, z której powstaje obraz strzałkowy.

Problem artefaktów ugięcia pola jest zróżnicowany i bardzo indywidualny – zwykle dopiero po wykonaniu badania możemy ocenić, jak duże są artefakty zniekształcenia pola. Podobna sytuacja jest u pacjentów po alloplastykach stawów biodrowych jedno- lub obustronnych. Mamy wielu pacjentów, u których endoprotezy nie stanowią istotnego problemu. Jednakże taką wiedzę możemy uzyskać dopiero na podstawie obrazów otrzymanych w czasie wykonywania badania.

Magdalena Zagrodzka, Elżbieta Keller, Stanisław Szempliński, Marek Zawadzki, Przemysław Zugaj, Michał Drozd, Mateusz Mokrzyś, Damian Sujecki, Wojciech Zwierzyński, Michał Ogrodnik, Jacek Brzeziński

Pin It on Pinterest

Share This